SHOPPING CART

close

UJIAN TAHRIRIY SEMESTER GASAL TA. 2023/2024

 

Sebagaimana lazimnya sebuah lembaga pendidikan, guna memantapkan dan mengetahui sejauh mana kemampuan belajar peserta didiknya, maka perlu untuk diadakan ujian. Tanpa terkecualiPondok Pesantren Daarul Ukhuwwah. Pada tanggal 23 November kemarin, para santri dari kelas satu sampai kelas enam memasuki tahap terakhir ujian dalam kurun waktu dua pekan terakhir, tahap akhir itu adalah ujian tulis.

Pada semester ini ujian tulis dilaksanakan selama 10 hari, berbeda dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 14 hari, dikarenakan menyesuaikan dengan usainya ujian lisan kemarin pada hari Senin, 20 November. Dalam pelaksaanya, ujina tulis ini dibagi menjadi tiga waktu, antara lain: sesi pertama, pukul 07.00 – 08.00 WIB, sesi kedua dijam 08.30 – 09.00 WIB, dan sesi terakhir pada pukul 10.00 – 11.00 WIB. Namun tidak setiap hari dan setiap kelas melaksanakan tiga sesi berturut-turut, biasanya pada hari tertentu ada mata uji yang ditempatkan di tiga sesi sekaligus pada satu hari, dan ada pula yang dalam satu hari hanya dua sesi. Mengikuti jadwal perkelasnya yang telah disusun oleh kulliyatul Mu’allimin Al-Islamiyah Pondok Pesantren Daarul Ukhuwwah Malang.

Penulis: Nur Widia Rasyad Hakim                                                          26/11/2023, Morning

Tags:

0 thoughts on “UJIAN TAHRIRIY SEMESTER GASAL TA. 2023/2024

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Info Pendaftaran? Chat with us